درباره ما

در این وب‌سایت سعی میشه درباره مسائل روز و شبهاتی که در بین مردم عادی مطرح میشه توضیح داد.

همچنین مطالب خوبی از کتاب‌‌ها و معرفی کتاب‌های خوب و کاربردی هم انشاءالله توضیح خواهیم داد.